Uniunea Avocaților cere SIS și altor autorități competente ale statului să nu încalce drepturile la exercitarea profesiei ale avocaților politicanului de opoziție Ilan Șor


Uniunea Avocaților din Republica Moldova (UAM) a adresat un apel autorităților statului de a înceta imixtiunea în exercitarea profesiei de avocat. „Cerem autorităților competente ale Statului și în special SIS, să nu încalce drepturile avocaților la exercitarea profesiei, să respecte în toate situațiile fără excepție normele și principiile care vizează avocații și profesia de avocat, în special, normele care interzic identificarea avocaților, clienților lor sau cauzelor clienților lor ca urmare a îndeplinirii funcției de avocat”, se arată în apelul UAM.

Apelul a fost lansat în legătură cu includerea avocaților Aureliu Colenco și Iulian Balan, apărătorii politicanului de opoziție Ilan Șor, în Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, inclusiv prin blocarea tranzacțiilor financiare legate de asigurarea exercitării profesiei de avocat.

Membrii UAM atrag atenția autorităților statului și a publicului larg la faptul că într-un stat de drept nici un avocat nu trebuie să fie urmărit și supus restricțiilor și supus aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, pentru procedurile de asistare și reprezentare a unui client, chiar dacă acesta este supus sancțiunilor, pentru simpla exprimare a poziției și convingerii juridice profesionale în exercitarea profesiei de avocat.

„Constituția și Legea garantează oricărei persoane dreptul la apărare, dreptul de a-și alege liber avocatul pentru a fi consultată şi reprezentată de acesta în materie juridică”, se  subliniază în apel.

Autorii accentuează că într-un stat de drept, statul asigură accesul la asistența juridică calificată tuturor persoanelor fizice și juridice în condițiile legii, chiar și persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, a căror interese sunt apărate de avocații Aureliu Colenco și Iulian Balan, iar amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute, se pedepsește prin lege. De asemenea, ei menționează că cei doi colegi ai lor au încheiate contracte de asistență juridică și nu au alte relații cu persoanele fizice și juridice supuse sancțiunilor, decât relații de avocat – client.

În opinia lor, includerea avocaților în lista respectivă „constituie o decizie adoptată în mod arbitrar de autoritățile competente, în lipsa cauzelor și condițiilor care să justifice această decizie”.

Astfel, Uniunea Avocaților cere să nu fie încălcate drepturile avocaților la exercitarea profesiei.

Organizația solicită neadmiterea aplicării în privința avocaților a măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile, în sensul Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, pentru activități desfășurate în procesul exercitării profesiei de avocat.

La fel, solicită excluderea Cabinetului Avocatului „Colenco Aureliu” și a avocatului Iulian Balan din Lista persoanelor în privința cărora există suspiciuni că sunt asociate persoanelor fizice și juridice supuse sancțiunilor, în vederea aplicării măsurilor de precauție sporită privind tranzacțiile ca urmare a exercitării profesiei de avocat și a activității de asistență juridică desfășurate în exercitarea profesiei.

„Întreaga comunitate a avocaților așteaptă cu atenție și îngrijorare, ca autoritățile Statului să revină la Statul de Drept și să dea curs acestui apel”, se rezumă în document.

Textul integral al Apelului poate fui accesat AICI.


  • 2019 © primul.md - Primul în moldova
  • Contactati-ne