Premierul a convocat miniștrii în ședință pentru examinarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030


Prim-ministrul Chicu a convocat o ședință pentru examinarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2030. Scopul definit al Strategiei este sporirea vizibilă a calității vieții oamenilor în RM, reducerea exodului tinerilor din țară, creșterea atractivității investiționale a RM, crearea locurilor de muncă pe toată suprafața țării și a oportunităților de dezvoltare personală pentru tinerii specialiști.

Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” e concentrat pe principiul ciclului de viață al omului, ține cont de drepturile și calitatea vieții omului și include 4 piloni de dezvoltare durabilă, cu 10 obiective corespunzătoare pe termen lung.

 1. Economia durabilă și inclusivă.
 • Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice.
 • Creșterea accesului oamenilor la infrastructura fizică, utilitățile publice și condiții de locuit.
 • Ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale.
 1. Capital uman și social robust.
 • Garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții.
 • Asigurarea dreptului fundamental la cea mai bună sănătate fizică și mintală.
 • Un sistem de protecție socială solid și incluziv.
 • Asigurarea unui echilibru între muncă și familie.
 1. Instituții integre și eficiente.
 • Asigurarea unei guvernări eficiente și incluzive și a supremației legii.
 • Promovarea unei societăți pașnice, sigure și incluzive.
 1. Mediu ambiant sănătos.
 • Asigurarea dreptului fundamental la un mediu sănătos și sigur.
 • Scopul documentului este creșterea calității vieții pe tot teritoriul RM și crearea condițiilor capabile să determine reducerea exodului.

„Avem nevoie de Strategie pentru a comunica societății și mediului de afaceri ce obiective avem. Societatea și business-ul au nevoie de predictibilitate și de încredere în viitor, iar Strategia trebuie să le aducă”, a declarat Ion Chicu.

Subiectul aprobării Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” va fi inclus pe agenda următoarei ședințe a Guvernului.


 • 2019 © primul.md - Primul în moldova
 • Contactati-ne