Moldova ar putea adera la acțiunile NATO împotriva altor state


Republica Moldova este determinată să dezvolte cooperarea cu statele membre și partenere NATO în combaterea noilor amenințări comune la adresa securității cum ar fi terorismul, amenințările cibernetice, care nu mai recunosc frontiere naționale și au un caracter tot mai variat și complex, și să contribuie la promovarea stabilității și securității în regiune și pe continentul european. Concluzia se conține în Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 2022-2023, propus de MAEIE Guvernului spre aprobare în ședința din 19 ianuarie.

Totodată, potrivit documentului, în procesul de implementare a Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP), autorităţile Republicii Moldova vor ţine cont de Hotărârea Curţii Constituţionale din mai 2017 privind interpretarea articolului 11 din Constituție (neutralitatea permanentă), potrivit căreia „participarea Republicii Moldova la sisteme colective de securitate, asemenea sistemului de securitate al Națiunilor Unite, operațiuni de menținere a păcii, operațiuni umanitare etc., care ar impune sancțiuni colective împotriva agresorilor și infractorilor de drept internațional, nu este în contradicție cu statutul de neutralitate”.

În document se menționează că asocierea politică şi integrarea economică prin implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum şi consolidarea dialogului politic şi a cooperării practice cu structurile euroatlantice rămân principalele obiective strategice de dezvoltare ale Republicii Moldova.

Totodată, în document se menționează că, în condiţiile statutului său de neutralitate, Republica Moldova, prin implementarea IPAP, nu urmăreşte obiectivul aderării la Alianţa Nord-Atlantică. Autoritățile moldovenești își propun să implementeze IPAP pentru avansarea procesului de reformare şi modernizare a sectorului de securitate şi apărare naţională în conformitate cu noile evoluţii şi cerinţe ale mediului actual de securitate, pentru dezvoltarea capacităților necesare de a face față noilor provocări, consolidarea securității cetățenilor Republicii Moldova și a statului.

În acest scop, Republica Moldova va folosi baza politico-juridică, inclusiv mecanismele instituţionale relevante, create la etapele precedente de implementare a IPAP.


  • 2019 © primul.md - Primul în moldova
  • Contactati-ne