Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul I al anului 2023 a însumat 63,7 miliarde de lei, prețuri curente de piață, fiind în descreștere cu 2,4%, în termeni reali, față de trimestrul I 2022 pe seria brută. Datele au fost anunțate de Biroul Național de Statistică (BNS).

Conform estimărilor preliminare, pe seria ajustată sezonier, PIB în trimestrul I 2023 s-a redus cu 2,2% comparativ cu trimestrul I 2022 și a crescut cu 1,1% comparativ cu trimestrul IV 2022.

Impact negativ asupra evoluției PIB în trimestrul I 2023 față de trimestrul I 2022 au avut în special descreșteri în producția și furnizarea de energie, industria prelucrătoare, comerț, întreținerea și repararea autovehiculelor, construcții.

Totodată, influență pozitivă asupra evoluției PIB au avut activitățile din domenii precum sănătatea și asistența socială, informații și comunicații, tranzacții imobiliare. Impozitele nete pe produs cu o pondere de 15,5% la formarea PIB au influențat creșterea PIB cu 0,6%, volumul acestora majorându-se cu 4,0%.

Din punct de vedere al utilizării PIB, descreșterea în trimestrul I 2023 față de trimestrul I 2022 a fost cauzată în principal de reducerea consumului final al gospodăriilor populației, exportului net de bunuri și servicii, formării brute de capital fix. O contribuție asupra evoluției PIB au avut consumul final al administrației publice și consumul final al instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei, precizează BNS.

statistica.gov.md

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.