Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis miercuri, 9 august, cu vot unanim să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 6% anual.

De asemenea, rămân neschimbate ratele la creditele și depozitele overnight la nivelul de 8% anual, respectiv 4% anual, precum și norma rezervelor obligatorii atât în lei, cât și în valută.

Potrivit BNM, decizia a fost luată în condițiile în care are loc propagarea efectelor stimulative adoptate anterior de bancă.

În același timp, se constată că măsurile restrictive de politică monetară luate de BNM pe parcursul anului trecut și-au produs efectul. Astfel, din luna octombrie 2022 până iunie 2023 inflația a coborât cu peste 21 de puncte, de la 34,6 la 13,2 la sută.

Decizia este determinată şi de confirmarea veridicității ultimei prognoze a BNM, precum și a noii runde de prognoze.

Conform acesteia, rata anuală a inflației în trimestrul III 2023 se va diminua până la 9,2 la sută, iar în trimestrul IV 2023 se va poziționa în intervalul de variație al țintei, unde se va menține până la finele orizontului de prognoză (trimestrul II 2025). De menționat că, inflația anuală va intra în intervalul de variației a țintei în luna octombrie curent.

BNM precizează că inflația va continua să scadă, urmând să ajungă în proximitatea țintei de 5%, care este considerat un nivel optim pentru creşterea şi dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Acest trend oferă o perspectivă pozitivă activității economice.

“În aceste condiții, inflația deja nu reprezintă un factor determinant care ar putea influența deciziile agenților economici și ale gospodăriilor casnice privind consumul și investițiile. Se anticipează diminuarea în continuare a ratelor dobânzilor la credite”, menţionează Banca Națională.

BNM susţine că va continua să monitorizeze situația macroeconomică internă și cea externă, riscurile asociate evoluției inflației și în funcție de acestea va veni cu noi măsuri de politică monetară necesare menținerii pe termen mediu a inflației în proximitatea țintei.

mold-street.com

Site-ul Primul in Moldova oferă dreptul la replică tuturor celor vizați în articol.